Odabirom opcije „ZATRAŽITE PONUDU“ dajem svoju izričitu suglasnost i privolu da tvrtka CIKLO-CENTAR, d.o.o., Zagreb, Jurja ves 30/A, OIB: 03096852895 (u daljnjem tekstu Ciklo- Centar) prikuplja, obrađuje, koristi i analizira podatke koji se odnose na mene, uključujući i moje osobne podatke. Privola se izričito odnosi na podatke koje sam dala/dao Ciklo-Centru prilikom popunjavanja web-obrasca za kontakt. Ovim dajem izričitu privolu Ciklo-Centru da može poduzimati radnje vezano za obradu mojih osobnih podataka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, a u svrhu pružanja informacija o proizvodima i uslugama tvrtke Ciklo-Centar i poslovnih partnera koje Ciklo-Centar zastupa.

Odabirom opcije „ZATRAŽITE PONUDU“ potvrđujem da sam prije davanja suglasnosti obaviještena/obaviješten o slijedećem:

  • suglasnost dajem dobrovoljno
  • da sam informiran o svrsi obrade kojoj su podaci namijenjeni
  • suglasnost mogu opozvati, te Ciklo-Centar nakon toga više neće obrađivati podatke u svrhu za koju je suglasnost bila dana
  • opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade prije njezina opoziva
  • Ciklo-Centar će čuvati podatke o suglasnosti i obradama kako bi dokazao zakonitost obrade

Ova privola vrijedi do opoziva. Opozvati je mogu pismenim putem slanjem „Zahtjeva za brisanje osobnih podataka“, koji se nalazi u okviru Politike privatnosti Ciklo-Centar, putem elektroničke pošte na info@ciklo-centar.hr.