FIKSNA LINIJA U KVARU! MOLIMO ZOVITE 095 234 22 24

Outlet

Slika
MPC: 12,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 33,00 kn Ušteda ~ 63,6%
Slika
MPC: 19,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 75,00 kn Ušteda ~ 74,7%
Slika
MPC: 19,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 40,00 kn Ušteda ~ 52,5%
Slika
MPC: 29,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 85,00 kn Ušteda ~ 65,9%
Slika
MPC: 33,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 59,00 kn Ušteda ~ 44,1%
Slika
MPC: 39,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 89,00 kn Ušteda ~ 56,2%
Slika
MPC: 39,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 89,00 kn Ušteda ~ 56,2%
Slika
MPC: 39,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 89,00 kn Ušteda ~ 56,2%
Slika
MPC: 39,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 89,00 kn Ušteda ~ 56,2%
Slika
MPC: 39,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 99,00 kn Ušteda ~ 60,6%
Slika
MPC: 45,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 99,00 kn Ušteda ~ 54,5%
Slika
MPC: 45,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 99,00 kn Ušteda ~ 54,5%
Slika
MPC: 45,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 99,00 kn Ušteda ~ 54,5%
Slika
MPC: 49,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 119,00 kn Ušteda ~ 58,8%
Slika
MPC: 56,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 119,00 kn Ušteda ~ 52,9%

Hayes Stroker Trail 

Slika
MPC: 65,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 145,00 kn Ušteda ~ 55,2%
Slika
MPC: 69,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 159,00 kn Ušteda ~ 56,6%
Slika
MPC: 69,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 159,00 kn Ušteda ~ 56,6%
Slika
MPC: 69,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 159,00 kn Ušteda ~ 56,6%
Slika
MPC: 69,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 159,00 kn Ušteda ~ 56,6%
Slika
MPC: 74,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 149,00 kn Ušteda ~ 50,3%
Slika
MPC: 75,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 189,00 kn Ušteda ~ 60,3%
Slika
MPC: 79,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 179,00 kn Ušteda ~ 55,9%
Slika
MPC: 79,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 189,00 kn Ušteda ~ 58,2%
Slika
MPC: 79,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 189,00 kn Ušteda ~ 58,2%
Slika
MPC: 79,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 189,00 kn Ušteda ~ 58,2%
Slika
MPC: 95,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 199,00 kn Ušteda ~ 52,3%
Slika
MPC: 99,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 299,00 kn Ušteda ~ 66,9%
Slika
MPC: 99,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 169,00 kn Ušteda ~ 41,4%
Slika
MPC: 99,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 169,00 kn Ušteda ~ 41,4%
Slika
MPC: 105,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 199,00 kn Ušteda ~ 47,2%

Shimano BR-M985, BR-M785, BR-M666, BR-S700

Slika
MPC: 114,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 190,00 kn Ušteda ~ 40,0%
Slika
MPC: 115,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 259,00 kn Ušteda ~ 55,6%
Slika
MPC: 125,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 249,00 kn Ušteda ~ 49,8%
Slika
MPC: 129,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 319,00 kn Ušteda ~ 59,6%
Slika
MPC: 129,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 229,00 kn Ušteda ~ 43,7%
Slika
MPC: 129,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 199,00 kn Ušteda ~ 35,2%
Slika
MPC: 135,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 299,00 kn Ušteda ~ 54,8%
Slika
MPC: 149,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 439,00 kn Ušteda ~ 66,1%
Slika
MPC: 149,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 299,00 kn Ušteda ~ 50,2%
Slika
MPC: 149,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 249,00 kn Ušteda ~ 40,2%
Slika
MPC: 149,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 349,00 kn Ušteda ~ 57,3%
Slika
MPC: 149,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 349,00 kn Ušteda ~ 57,3%
Slika
MPC: 149,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 349,00 kn Ušteda ~ 57,3%
Slika
MPC: 149,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 335,00 kn Ušteda ~ 55,5%
Slika
MPC: 149,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 335,00 kn Ušteda ~ 55,5%
Slika
MPC: 155,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 310,00 kn Ušteda ~ 50,0%
Slika
MPC: 159,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 279,00 kn Ušteda ~ 43,0%
Slika
MPC: 159,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 279,00 kn Ušteda ~ 43,0%
Slika
MPC: 159,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 379,00 kn Ušteda ~ 58,0%
Slika
MPC: 169,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 389,00 kn Ušteda ~ 56,6%
Slika
MPC: 169,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 385,00 kn Ušteda ~ 56,1%
Slika
MPC: 169,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 289,00 kn Ušteda ~ 41,5%
Slika
MPC: 169,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 399,00 kn Ušteda ~ 57,6%
Slika
MPC: 169,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 399,00 kn Ušteda ~ 57,6%
Slika
MPC: 174,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 340,00 kn Ušteda ~ 48,8%
Slika
MPC: 179,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 299,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 179,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 299,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 179,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 299,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 179,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 299,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 179,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 299,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 179,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 299,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 189,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 469,00 kn Ušteda ~ 59,7%
Slika
MPC: 189,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 399,00 kn Ušteda ~ 52,6%
Slika
MPC: 189,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 349,00 kn Ušteda ~ 45,8%
Slika
MPC: 189,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 429,00 kn Ušteda ~ 55,9%

Dostupno:

Slika
MPC: 199,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 60,1%
Slika
MPC: 199,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 399,00 kn Ušteda ~ 50,1%
Slika
MPC: 199,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 60,1%
Slika
MPC: 205,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 410,00 kn Ušteda ~ 50,0%
Slika
MPC: 224,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 449,00 kn Ušteda ~ 50,1%
Slika
MPC: 229,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 535,00 kn Ušteda ~ 57,2%
Slika
MPC: 229,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 54,1%
Slika
MPC: 239,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 559,00 kn Ušteda ~ 57,2%
Slika
MPC: 239,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 559,00 kn Ušteda ~ 57,2%
Slika
MPC: 239,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 559,00 kn Ušteda ~ 57,2%
Slika
MPC: 239,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 559,00 kn Ušteda ~ 57,2%
Slika
MPC: 239,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 559,00 kn Ušteda ~ 57,2%
Slika
MPC: 246,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 492,00 kn Ušteda ~ 50,0%
Slika
MPC: 246,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 492,00 kn Ušteda ~ 50,0%
Slika
MPC: 249,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 699,00 kn Ušteda ~ 64,4%
Slika
MPC: 249,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 399,00 kn Ušteda ~ 37,6%
Slika
MPC: 249,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 50,1%
Slika
MPC: 249,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 50,1%
Slika
MPC: 249,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 50,1%
Slika
MPC: 249,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 50,1%
Slika
MPC: 259,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 599,00 kn Ušteda ~ 56,8%
Slika
MPC: 259,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 439,00 kn Ušteda ~ 41,0%
Slika
MPC: 269,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 539,00 kn Ušteda ~ 50,1%
Slika
MPC: 269,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 619,00 kn Ušteda ~ 56,5%
Slika
MPC: 275,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 550,00 kn Ušteda ~ 50,0%
Slika
MPC: 279,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 639,00 kn Ušteda ~ 56,3%
Slika
MPC: 299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 699,00 kn Ušteda ~ 57,2%
Slika
MPC: 319,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 639,00 kn Ušteda ~ 50,1%
Slika
MPC: 325,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 650,00 kn Ušteda ~ 50,0%
Slika
MPC: 329,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 549,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 329,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 549,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 349,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 699,00 kn Ušteda ~ 50,1%
Slika
MPC: 349,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 799,00 kn Ušteda ~ 56,3%
Slika
MPC: 359,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 599,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 375,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 750,00 kn Ušteda ~ 50,0%
Slika
MPC: 379,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 879,00 kn Ušteda ~ 56,9%
Slika
MPC: 399,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 669,00 kn Ušteda ~ 40,4%
Slika
MPC: 419,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 949,00 kn Ušteda ~ 55,8%
Slika
MPC: 499,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 719,00 kn Ušteda ~ 30,6%
Slika
MPC: 499,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 719,00 kn Ušteda ~ 30,6%
Slika
MPC: 615,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 1.559,00 kn Ušteda ~ 60,6%

Dostupna veličina: 49

Slika
MPC: 629,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 1.399,00 kn Ušteda ~ 55,0%
Slika
MPC: 899,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 1.799,00 kn Ušteda ~ 50,0%
Slika
MPC: 999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 1.249,00 kn Ušteda ~ 20,0%
Slika
MPC: 1.149,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 2.299,00 kn Ušteda ~ 50,0%
Slika
MPC: 1.149,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 2.299,00 kn Ušteda ~ 50,0%
Slika
MPC: 1.299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 2.799,00 kn Ušteda ~ 53,6%
Slika
MPC: 1.528,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 2.650,00 kn Ušteda ~ 42,3%
Slika
MPC: 1.899,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 2.399,00 kn Ušteda ~ 20,8%
Slika
MPC: 1.985,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 2.839,00 kn Ušteda ~ 30,1%

Aluminijski okvir; Shimano mjenjači 3x6(18brz.)

Slika
MPC: 2.399,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 3.699,00 kn Ušteda ~ 35,1%

Shimano Claris RD-2400-SS 2x8; Kotači 24"

Slika
MPC: 2.799,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 3.999,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Aluminijski okvir, retro šik dizajn; jedna brzina, Kočnice pred./straž. V-brake + stražnja torpedo; Led svjetla zadnje generacije

Slika
MPC: 2.799,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 3.999,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Okvir Alu ; Vilica SUNTOUR SF11-XCM; Kočnice TEKTRO, 857AL V-BRAKE SET; Pedale Alu komplet; Shimano Altus 3x8

Slika
MPC: 2.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 4.399,00 kn Ušteda ~ 31,8%

Alu okvir; Shimano 18 brzina; Prednji amortizer

Slika
MPC: 2.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 4.399,00 kn Ušteda ~ 31,8%

Alu okvir; Shimano 18 brzina; Prednji amortizer

Slika
MPC: 3.184,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 4.899,00 kn Ušteda ~ 35,0%
Slika
MPC: 3.299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 4.399,00 kn Ušteda ~ 25,0%

6061 T6 Double Butted, Glatko varenje, Tapered Head Tube; Shimano Altus 2x8 brz; Hidr. disk Shimano; 

Slika
MPC: 3.299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 4.399,00 kn Ušteda ~ 25,0%

Alu 6061 T6 Double Butted; Shimano hidr. kočnice; SR Suntour XCM HLO 100mm, Altus 2x8

Slika
MPC: 3.324,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 4.749,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Materijal okvira aluminij; Obruči Strongman, DBM-2, dvostruki zid; Mjenjači Shimano Nexus 3 LED sustav osvjetljenja

Slika
MPC: 3.749,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 4.999,00 kn Ušteda ~ 25,0%

Alu okvir; Shimano Nexus SG C3001 7C (mjenjački sklop sa 7 brzina u zadnjoj glavčini)

Slika
MPC: 3.849,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 5.499,00 kn Ušteda ~ 30,0%
Slika
MPC: 4.899,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 6.999,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Aluminium 7005; Rock Shox XC 30, Shimano Deore 27; Tektro HD-M285; Schwalbe Rapid Rob

Slika
MPC: 4.899,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 6.999,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Aluminium 7005; Rock Shox XC 30, Shimano Deore 27; Tektro HD-M285; Schwalbe Rapid Rob

Slika
MPC: 5.354,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 7.649,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Aluminij, Shimano Nexus SL C6000 8; Shimano hidrauličke kočnice 

Slika
MPC: 5.389,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 7.699,00 kn Ušteda ~ 30,0%

6061 aluminijski termički obrađen; Vilica Cr-Mo; Shimano Claris 25 brz.; Gume Continental; Glavčine Formula

Slika
MPC: 5.949,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 8.499,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Aluminij, Shimano Deore 27 brz.; hidr. koč. Magura HSi-22; Top kvaliteta i izrada

Slika
MPC: 5.949,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 8.499,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Aluminij, Shimano Deore 27 brz.; hidr. koč. Magura HSi-22; Top kvaliteta i izrada; Vel. 55 cm u iznad 175 cm

Slika
MPC: 5.949,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 8.499,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Aluminij, Shimano Deore 27 brz.; hidr. koč. Magura HSi-22; Top kvaliteta i izrada

Slika
MPC: 5.949,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 8.499,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Aluminij, Shimano Nexux 8 brz.; hidr. koč. Magura HSi-22; Top kvaliteta i izrada

Slika
MPC: 7.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 10.799,00 kn Ušteda ~ 25,9%

(U trgov. S)  Triple butted, X6 Ultralite cutting-edge aluminium; R.S. 30 Silver AIR TK 100 mm; XT/SLX 2x11; 12,8 kg 

Slika
MPC: 8.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 11.999,00 kn Ušteda ~ 25,0%

ALX8 6066/6061-T6 Double-Butted Aluminium; SRAM APEX 1x11; Challenge Baby Limus 700x33c

Slika
MPC: 8.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 11.999,00 kn Ušteda ~ 25,0%

Genesis Mjölnir Seamless Double-Butted Cromoly; SRAM APEX 2x10; TRP Spyre-C 160mm/160mm; WTB Nano 29 x 2.1"

Slika
MPC: 9.599,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 15.999,00 kn Ušteda ~ 40,0%
Slika
MPC: 10.699,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 13.399,00 kn Ušteda ~ 20,2%

Shimano 105 22 brz.; Pogon Shimano 105; Koč. hidr. Shim. 105; kotači Shim. WH-RS170

Slika
MPC: 14.399,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 19.199,00 kn Ušteda ~ 25,0%

Shimano E6100, 60Nm, 504Wh, SR Suntour XCM HLO, Shimano Acera, Hidr. koč. Shimano Acera , 21,8 kg

Slika
MPC: 15.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 19.999,00 kn Ušteda ~ 20,0%

Carbon fibre, monocoque; Shimano Ultegra ST-R8000; Disk Ultegra hidr.: Mavic Aksium One; 8.2 kg

Slika
MPC: 16.249,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 24.999,00 kn Ušteda ~ 35,0%
Slika
MPC: 16.249,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 24.999,00 kn Ušteda ~ 35,0%
Slika
MPC: 16.799,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 20.999,00 kn Ušteda ~ 20,0%

Carbon, SR Suntour Axon 34 29"; FOX Float DPS, Race Face, Schwalbe Racing Ralph Performance; SX Eagle 1x12

Slika
MPC: 16.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 24.299,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Shimano STEPS DU-E7000; Rockshox Paragon RL 63mm; Schwalbe 28"X2.0; hidr. disk Shimano Alivio; 19,9 kg

Slika
MPC: 16.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 24.299,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Shimano STEPS DU-E7000; Rockshox Paragon RL 63mm; Schwalbe 28"X2.0; hidr. disk Shimano Alivio; 19,9 kg

Slika
MPC: 18.479,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 26.399,00 kn Ušteda ~ 30,0%
Slika
MPC: 18.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 25.499,00 kn Ušteda ~ 25,5%

Alu X6 Ultralite Advanced; Shimano STEPS E7000, 60Nm, 504Wh, SR Suntour XCR34 Air 120mm, Shimano Deore 1x10, 22,2 kg

Slika
MPC: 18.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 27.199,00 kn Ušteda ~ 30,1%

Bosch Active Line Plus 50 Nm; Magura HSi22 hidr. kočnice; Shimano Nexus 8 Revoshift 8 brzina; Schwalbe Marathon Plus 

Slika
MPC: 21.899,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 31.299,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Shimano E7000, 504Wh, Rock Shox Recon RL 130 mm, kočnice Deore 4 klipa, Shimano SLX 1x11, 21,5 kg

Slika
MPC: 22.539,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 32.199,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Karbon Mid-Modulus Japan; Rock Shox Reba 130mm; Deore XT 2x11; Disk Deore XT; Sjedalo Fizik;Kotači DT Swiss X 1900; 11.8 kg

Slika
MPC: 22.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 35.999,00 kn Ušteda ~ 36,1%

(M u trgov.) Carbon High Modulus, Amort. DT Swiss 100 mm, kontrola pred. i straž. hod; DT Swiss kotači; XT 1x11, 11,2 kg

Slika
MPC: 24.359,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 34.799,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Shimano E8000, 504Wh, Rock Shox Recon RL 130 mm, kočnice Deore 4 klipa, Shimano SLX 1x11, 21,5 kg

Slika
MPC: 24.899,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 35.599,00 kn Ušteda ~ 30,1%

Carbon High Modulus, DT Swiss 100 mm, Kotači DT Swiis; XTR 1x12, 8,9 kg

Slika
MPC: 24.899,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 35.599,00 kn Ušteda ~ 30,1%

High Modulus; XT 2x11;  XT disk; R.S. REBA RL 130mm,  X01 EAGLE 1x12; DT Swiss kotači; 11.8 kg

Slika
MPC: 24.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 35.999,00 kn Ušteda ~ 30,6%

Brzina moguća do 45 km/h

Slika
MPC: 27.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 39.999,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Shimano E8000 70Nm, 504Wh, Rock Shox Reba RL130 mm, kočnice Deore 4 klipa, DT Swiss; Shimano SLX 1x11, 21,5 kg

Slika
MPC: 28.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 36.499,00 kn Ušteda ~ 20,5%

Karbonski okvir; Fox Float 36 Factory 160 mm; Shimano XTR 1x12; disk koč. Shimano XT; Schwalbe Magic Mary / Hans Dampf

Slika
MPC: 29.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 42.899,00 kn Ušteda ~ 30,1%

Kona DH Carbon; Fox Float 36 Performance 160mm; SRAM GX Eagle 12spd; Maxxis Assegai EXO TR 3C 27.5x2.5" WT

Slika
MPC: 29.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 42.899,00 kn Ušteda ~ 30,1%

Kona DH Carbon; Fox Float 36 Performance 160mm; SRAM GX Eagle 12spd; Maxxis Assegai EXO TR 3C 29x2.5" WT

Slika
MPC: 29.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 42.999,00 kn Ušteda ~ 30,2%

6061 Aluminium; Fox Float 34 Performance 140mm; Fox DPX2 Performance Elite; SRAM GX Eagle 12spd; Maxxis Minion DHF EXO TR 3C 29x2.3"

Slika
MPC: 31.499,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 44.999,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Kona DH Carbon; Rock Shox Boxxer Ultimate DebonAir 190 mm; RockShox Super Deluxe Coil Ultimate; SRAM GX DH 7spd; SRAM Code R kočnice; Maxxis Assegai DH TR 3C 29x2.5"

Slika
MPC: 32.559,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 43.499,00 kn Ušteda ~ 25,2%

Shimano STEPS E8000, 70Nm, 504Wh, RockShox Revelation 140mm, Shimano SLX/XT 1x11, 22,6 kg

Slika
MPC: 34.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 49.999,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Kona Carbon; RockShox Pike Ultimate RC2 Charger 2 DebonAir 140mm; SRAM XO1 Eagle 12spd; Maxxis Minion DHF EXO TR 3C 29x2.3"

Slika
MPC: 34.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 49.999,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Kona DH Carbon; RockShox Lyrik Ultimate RC2 Charger 2 DebonAir 160mm; SRAM XO1 Eagle 12spd; Maxxis Assegai EXO TR 3C 29x2.5" WT

Slika
MPC: 34.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 49.999,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Kona DH Carbon; RockShox Lyrik Ultimate RC2 Charger 2 DebonAir 160mm; SRAM XO1 Eagle 12spd; Maxxis Assegai EXO TR 3C 27.5x2.5" WT

Slika
MPC: 48.749,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 64.999,00 kn Ušteda ~ 25,0%

Karbonski okvir; Fox 34 Float F-S 140 mm; SRAM Eagle 1x12; disk koč. Trickstuff Piccola; Schwalbe Fat Albert; 11.8 kg

Ciklo-centar.hr koristi kolačiće kako bi Vam osigurali bolje korisničko iskustvo.

Više informacija o kolačićima možete potražiti ovdje.

Da, prihvaćam kolačiće   |   Ne hvala