Zbog sezonske gužve, na servis primamo samo bicikle kupljene u Ciklo-Centru. Zahvaljujemo na razumijevanju.

Outlet

Slika
MPC: 12,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 33,00 kn Ušteda ~ 63,6%
Slika
MPC: 19,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 75,00 kn Ušteda ~ 74,7%
Slika
MPC: 19,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 40,00 kn Ušteda ~ 52,5%
Slika
MPC: 29,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 69,00 kn Ušteda ~ 58,0%
Slika
MPC: 29,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 85,00 kn Ušteda ~ 65,9%
Slika
MPC: 29,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 59,00 kn Ušteda ~ 50,8%
Slika
MPC: 33,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 59,00 kn Ušteda ~ 44,1%
Slika
MPC: 39,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 89,00 kn Ušteda ~ 56,2%
Slika
MPC: 39,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 89,00 kn Ušteda ~ 56,2%
Slika
MPC: 39,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 89,00 kn Ušteda ~ 56,2%
Slika
MPC: 39,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 89,00 kn Ušteda ~ 56,2%
Slika
MPC: 39,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 99,00 kn Ušteda ~ 60,6%
Slika
MPC: 39,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 79,00 kn Ušteda ~ 50,6%
Slika
MPC: 45,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 99,00 kn Ušteda ~ 54,5%
Slika
MPC: 49,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 99,00 kn Ušteda ~ 50,5%
Slika
MPC: 49,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 99,00 kn Ušteda ~ 50,5%
Slika
MPC: 49,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 99,00 kn Ušteda ~ 50,5%
Slika
MPC: 49,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 99,00 kn Ušteda ~ 50,5%
Slika
MPC: 51,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 110,00 kn Ušteda ~ 53,6%
Slika
MPC: 56,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 120,00 kn Ušteda ~ 53,3%
Slika
MPC: 59,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 99,00 kn Ušteda ~ 40,4%
Slika
MPC: 69,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 159,00 kn Ušteda ~ 56,6%
Slika
MPC: 69,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 159,00 kn Ušteda ~ 56,6%
Slika
MPC: 69,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 159,00 kn Ušteda ~ 56,6%
Slika
MPC: 69,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 159,00 kn Ušteda ~ 56,6%
Slika
MPC: 74,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 135,00 kn Ušteda ~ 45,2%
Slika
MPC: 74,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 135,00 kn Ušteda ~ 45,2%
Slika
MPC: 74,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 149,00 kn Ušteda ~ 50,3%
Slika
MPC: 75,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 149,00 kn Ušteda ~ 49,7%
Slika
MPC: 75,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 149,00 kn Ušteda ~ 49,7%
Slika
MPC: 75,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 189,00 kn Ušteda ~ 60,3%
Slika
MPC: 79,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 179,00 kn Ušteda ~ 55,9%
Slika
MPC: 79,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 139,00 kn Ušteda ~ 43,2%

Od 20 do 35 litara.

Slika
MPC: 79,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 189,00 kn Ušteda ~ 58,2%
Slika
MPC: 79,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 189,00 kn Ušteda ~ 58,2%
Slika
MPC: 79,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 189,00 kn Ušteda ~ 58,2%
Slika
MPC: 89,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 179,00 kn Ušteda ~ 50,3%
Slika
MPC: 89,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 135,00 kn Ušteda ~ 34,1%
Slika
MPC: 95,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 199,00 kn Ušteda ~ 52,3%
Slika
MPC: 99,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 299,00 kn Ušteda ~ 66,9%
Slika
MPC: 99,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 219,00 kn Ušteda ~ 54,8%
Slika
MPC: 105,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 199,00 kn Ušteda ~ 47,2%

Shimano BR-M985, BR-M785, BR-M666, BR-S700

Slika
MPC: 109,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 169,00 kn Ušteda ~ 35,5%

 Od 45 do 90 litara.

Slika
MPC: 114,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 190,00 kn Ušteda ~ 40,0%
Slika
MPC: 125,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 249,00 kn Ušteda ~ 49,8%
Slika
MPC: 129,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 319,00 kn Ušteda ~ 59,6%
Slika
MPC: 129,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 229,00 kn Ušteda ~ 43,7%
Slika
MPC: 129,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 199,00 kn Ušteda ~ 35,2%
Slika
MPC: 135,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 299,00 kn Ušteda ~ 54,8%
Slika
MPC: 149,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 439,00 kn Ušteda ~ 66,1%
Slika
MPC: 149,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 299,00 kn Ušteda ~ 50,2%
Slika
MPC: 149,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 299,00 kn Ušteda ~ 50,2%
Slika
MPC: 149,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 299,00 kn Ušteda ~ 50,2%
Slika
MPC: 149,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 349,00 kn Ušteda ~ 57,3%
Slika
MPC: 149,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 349,00 kn Ušteda ~ 57,3%
Slika
MPC: 149,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 335,00 kn Ušteda ~ 55,5%
Slika
MPC: 149,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 335,00 kn Ušteda ~ 55,5%
Slika
MPC: 155,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 310,00 kn Ušteda ~ 50,0%
Slika
MPC: 159,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 279,00 kn Ušteda ~ 43,0%
Slika
MPC: 159,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 236,00 kn Ušteda ~ 32,6%
Slika
MPC: 165,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 330,00 kn Ušteda ~ 50,0%
Slika
MPC: 169,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 389,00 kn Ušteda ~ 56,6%
Slika
MPC: 169,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 385,00 kn Ušteda ~ 56,1%
Slika
MPC: 169,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 339,00 kn Ušteda ~ 50,1%
Slika
MPC: 169,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 399,00 kn Ušteda ~ 57,6%
Slika
MPC: 174,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 340,00 kn Ušteda ~ 48,8%
Slika
MPC: 175,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 249,00 kn Ušteda ~ 29,7%
Slika
MPC: 179,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 299,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 189,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 469,00 kn Ušteda ~ 59,7%
Slika
MPC: 189,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 399,00 kn Ušteda ~ 52,6%
Slika
MPC: 199,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 349,00 kn Ušteda ~ 43,0%
Slika
MPC: 199,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 349,00 kn Ušteda ~ 43,0%
Slika
MPC: 199,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 60,1%
Slika
MPC: 199,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 399,00 kn Ušteda ~ 50,1%
Slika
MPC: 199,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 60,1%
Slika
MPC: 205,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 410,00 kn Ušteda ~ 50,0%
Slika
MPC: 209,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 289,00 kn Ušteda ~ 27,7%
Slika
MPC: 224,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 449,00 kn Ušteda ~ 50,1%
Slika
MPC: 229,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 535,00 kn Ušteda ~ 57,2%
Slika
MPC: 239,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 349,00 kn Ušteda ~ 31,5%
Slika
MPC: 239,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 559,00 kn Ušteda ~ 57,2%
Slika
MPC: 239,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 559,00 kn Ušteda ~ 57,2%
Slika
MPC: 239,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 559,00 kn Ušteda ~ 57,2%
Slika
MPC: 239,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 559,00 kn Ušteda ~ 57,2%
Slika
MPC: 239,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 559,00 kn Ušteda ~ 57,2%
Slika
MPC: 246,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 492,00 kn Ušteda ~ 50,0%
Slika
MPC: 246,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 492,00 kn Ušteda ~ 50,0%
Slika
MPC: 249,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 699,00 kn Ušteda ~ 64,4%
Slika
MPC: 249,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 399,00 kn Ušteda ~ 37,6%
Slika
MPC: 249,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 50,1%
Slika
MPC: 249,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 50,1%
Slika
MPC: 249,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 50,1%
Slika
MPC: 259,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 599,00 kn Ušteda ~ 56,8%
Slika
MPC: 259,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 439,00 kn Ušteda ~ 41,0%
Slika
MPC: 269,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 539,00 kn Ušteda ~ 50,1%
Slika
MPC: 269,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 619,00 kn Ušteda ~ 56,5%
Slika
MPC: 275,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 550,00 kn Ušteda ~ 50,0%
Slika
MPC: 279,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 639,00 kn Ušteda ~ 56,3%
Slika
MPC: 289,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 450,00 kn Ušteda ~ 35,8%

NAJBOLJA EU CIJENA

Slika
MPC: 289,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 450,00 kn Ušteda ~ 35,8%

NAJBOLJA EU CIJENA

Slika
MPC: 289,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 450,00 kn Ušteda ~ 35,8%

NAJBOLJA EU CIJENA

Slika
MPC: 289,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 450,00 kn Ušteda ~ 35,8%

NAJBOLJA EU CIJENA

Slika
MPC: 289,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 450,00 kn Ušteda ~ 35,8%

NAJBOLJA EU CIJENA

Slika
MPC: 289,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 450,00 kn Ušteda ~ 35,8%

NAJBOLJA EU CIJENA

Slika
MPC: 299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 599,00 kn Ušteda ~ 50,1%
Slika
MPC: 299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 699,00 kn Ušteda ~ 57,2%
Slika
MPC: 319,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 639,00 kn Ušteda ~ 50,1%
Slika
MPC: 325,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 650,00 kn Ušteda ~ 50,0%
Slika
MPC: 329,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 549,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 339,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 549,00 kn Ušteda ~ 38,3%
Slika
MPC: 349,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 699,00 kn Ušteda ~ 50,1%
Slika
MPC: 349,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 30,1%
Slika
MPC: 349,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 499,00 kn Ušteda ~ 30,1%
Slika
MPC: 349,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 799,00 kn Ušteda ~ 56,3%
Slika
MPC: 359,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 599,00 kn Ušteda ~ 40,1%
Slika
MPC: 375,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 750,00 kn Ušteda ~ 50,0%
Slika
MPC: 379,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 949,00 kn Ušteda ~ 60,1%
Slika
MPC: 379,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 879,00 kn Ušteda ~ 56,9%
Slika
MPC: 399,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 669,00 kn Ušteda ~ 40,4%
Slika
MPC: 399,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 549,00 kn Ušteda ~ 27,3%
Slika
MPC: 399,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 549,00 kn Ušteda ~ 27,3%
Slika
MPC: 449,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 699,00 kn Ušteda ~ 35,8%
Slika
MPC: 499,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 719,00 kn Ušteda ~ 30,6%
Slika
MPC: 615,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 1.559,00 kn Ušteda ~ 60,6%

Dostupna veličina: 49

Slika
MPC: 629,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 1.399,00 kn Ušteda ~ 55,0%
Slika
MPC: 899,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 1.799,00 kn Ušteda ~ 50,0%
Slika
MPC: 999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 1.399,00 kn Ušteda ~ 28,6%
Slika
MPC: 999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 1.249,00 kn Ušteda ~ 20,0%
Slika
MPC: 1.099,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 1.999,00 kn Ušteda ~ 45,0%
Slika
MPC: 1.149,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 2.299,00 kn Ušteda ~ 50,0%
Slika
MPC: 1.299,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 2.799,00 kn Ušteda ~ 53,6%
Slika
MPC: 1.450,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 1.999,00 kn Ušteda ~ 27,5%
Slika
MPC: 1.528,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 2.650,00 kn Ušteda ~ 42,3%
Slika
MPC: 1.985,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 2.839,00 kn Ušteda ~ 30,1%

Aluminijski okvir; Shimano mjenjači 3x6(18brz.)

Slika
MPC: 2.399,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 3.699,00 kn Ušteda ~ 35,1%

Shimano Claris RD-2400-SS 2x8; Kotači 24"

Slika
MPC: 2.639,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 3.599,00 kn Ušteda ~ 26,7%

Slika
MPC: 2.639,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 3.599,00 kn Ušteda ~ 26,7%

Slika
MPC: 3.849,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 5.499,00 kn Ušteda ~ 30,0%
Slika
MPC: 9.599,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 15.999,00 kn Ušteda ~ 40,0%
Slika
MPC: 14.624,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 19.499,00 kn Ušteda ~ 25,0%

Shimano E5000, 40Nm, Shimano Alivio 1x8, Schwalbe G-One Bite 28x2.00"

Slika
MPC: 16.799,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 20.999,00 kn Ušteda ~ 20,0%

Carbon, SR Suntour Axon 34 29"; FOX Float DPS, Race Face, Schwalbe Racing Ralph Performance; SX Eagle 1x12

Slika
MPC: 29.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 42.899,00 kn Ušteda ~ 30,1%

Kona DH Carbon; Fox Float 36 Performance 160mm; SRAM GX Eagle 12spd; Maxxis Assegai EXO TR 3C 27.5x2.5" WT

Slika
MPC: 29.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 42.899,00 kn Ušteda ~ 30,1%

Kona DH Carbon; Fox Float 36 Performance 160mm; SRAM GX Eagle 12spd; Maxxis Assegai EXO TR 3C 29x2.5" WT

Slika
MPC: 29.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 42.999,00 kn Ušteda ~ 30,2%

6061 Aluminium; Fox Float 34 Performance 140mm; Fox DPX2 Performance Elite; SRAM GX Eagle 12spd; Maxxis Minion DHF EXO TR 3C 29x2.3"

Slika
MPC: 31.499,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 44.999,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Kona DH Carbon; Rock Shox Boxxer Ultimate DebonAir 190 mm; RockShox Super Deluxe Coil Ultimate; SRAM GX DH 7spd; SRAM Code R kočnice; Maxxis Assegai DH TR 3C 29x2.5"

Slika
MPC: 32.559,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 43.499,00 kn Ušteda ~ 25,2%

Shimano STEPS E8000, 70Nm, 504Wh, RockShox Revelation 140mm, Shimano SLX/XT 1x11, 22,6 kg

Slika
MPC: 34.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 49.999,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Kona Carbon; RockShox Pike Ultimate RC2 Charger 2 DebonAir 140mm; SRAM XO1 Eagle 12spd; Maxxis Minion DHF EXO TR 3C 29x2.3"

Slika
MPC: 34.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 49.999,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Kona DH Carbon; RockShox Lyrik Ultimate RC2 Charger 2 DebonAir 160mm; SRAM XO1 Eagle 12spd; Maxxis Assegai EXO TR 3C 29x2.5" WT

Slika
MPC: 34.999,00 kn
Preporučena cijena proizvođača ~ 49.999,00 kn Ušteda ~ 30,0%

Kona DH Carbon; RockShox Lyrik Ultimate RC2 Charger 2 DebonAir 160mm; SRAM XO1 Eagle 12spd; Maxxis Assegai EXO TR 3C 27.5x2.5" WT

Ciklo-centar.hr koristi kolačiće kako bi Vam osigurali bolje korisničko iskustvo.

Više informacija o kolačićima možete potražiti ovdje.

Da, prihvaćam kolačiće   |   Ne hvala