0,00kn 0 Artikala

Opći uvjeti prodaje 

Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu Ciklo-centra za sklapanje Ugovora o kupnji, te korisnik kao Kupac zaključivanjem narudžbe, te plaćanjem robe/usluge iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor o kupnji između Kupca i Ciklo-centra, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O KUPNJI IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA I NA DALJINU (u daljnjem tekstu Ugovor)

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Ciklo-centar webshopa, uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene tog proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega, te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada Kupac prihvati ponudu Ciklo-centra, te izvrši plaćanje web-narudžbe po elektronskoj ponudi.
U postupku narudžbe korisnik je obvezan dati kompletne i točne osobne podatke, te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za web-narudžbu moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Plaćanjem ponude smatra se da je sklopljen Ugovor između Ciklo-centra i korisnika kao Kupca.

Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od datuma sklapanja istog bez navođenja razloga.

 

POSTUPAK RASKIDA UGOVORA

1. "Obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupnji proizvoda ili usluga" (u daljnjem tekstu Obrazac) potrebno je spremiti na računalo (desni klik miša, odabir "Spremi sliku kao...").

2. Isprintati Obrazac, ispuniti ga i poslati u Ciklo-centar.

3. Slanje Obrasca može se izvršiti elektroničkom poštom na info@ciklo-centar.hr (ukoliko je Kupac u mogućnosti skenirati ispunjeni Obrazac) ili poslati na adresu Ciklo-centar d.o.o., Jurja Ves 30a, 10 000 Zagreb, odnosno na telefaks broj 01/234-1955.

Nakon primitka Obrasca, Ciklo-centar će bez odgađanja dostaviti potvrdu Kupcu o primitku Obrasca porukom na mail-adresu ili mobitel.

U slučaju raskida Ugovora o kupnji proizvoda ili usluga od strane Kupca, Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Ciklo-centar d.o.o., Jurja Ves 30a, 10 000 Zagreb što je prije moguće, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Ciklo-centar primio Obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Izravne troškove transporta u povratku robe Kupac snosi sam. Kupca molimo da prije povrata robe nazove na broj telefona 01/234-2224 ili se javi na info@ciklo-centar.hr, kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja robe mimo oštećenja koja su potrebna za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe, iznos povrata novca bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe i oštećenja. U tom slučaju Kupac će biti obaviješten.

Ukoliko Kupac jednostrano raskine Ugovor i izvrši povrat robe u skladu sa ovim Uvjetima prodaje, Ciklo-centar će izvršiti povrat novca Kupcu isključivo na njegov tekući ili žiro račun. Iznos povrata novca uključuje i troškove transporta robe od Ciklo-centra do kupca. Povrat novca izvršit će se najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Ciklo-centar primio vraćenu robu.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka od 14 dana za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Ciklo-centru iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Ciklo-centar o jednostranom raskidu Ugovora.

 

JAMSTVO ZA ISPRAVNOST PRODANIH PROIZVODA I USLUGA

Kupac dobiva jamstveni list za proizvode u skladu sa zakonom i jamstvenim rokom određenim od strane proizvođača. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstvenog roka.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda tokom određenog vremena, kupac može ako proizvod nije ispravan, zahtijevati da se taj proizvod popravi ili zamijeni u skladu s uvjetima navedenim u jamstvenom listu. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda, isti se dostavlja u naš Servis na adresi Jurja Ves 30a, 10 000 Zagreb.

Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s Upustvima o uporabi, nije osigurana jamstvom. Uputstva o uporabi proizvoda Kupac će primiti zajedno s proizvodom.